25 Грудень, 2013

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів

 Перелік акціонерів,

які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів

ПАТ «УКРАЇНА»

м. Житомир                                                                                                   25 грудня 2013 року

Початок реєстрації акціонерів:     11-00 год.

Закінчення реєстрації акціонерів: 11-50 год.

Станом на 11-50 год. для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «УКРАЇНА» зареєструвалися наступні акціонери:

Прізвище, імя по-батькові / Назва Кількість акцій (шт.) % у статутному капіталі
1 Білощук Віра Михайлівна 130 0,06
2 Хацкевич Лариса Ісаківна 45 0,02
3 Буднік Софія Олександрівна 65 0,03
4 Заречна Тетяна Петрівна 26 0,01
5 Весельська Раїса Петрівна 115 0,05
6 Сейко Раїса Петрівна 195 0,09
7 Мартинюк Валентина Андріївна 23 0,01
16 Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління бізнесом” (код за ЄДРПОУ – 34568830) –

представник Колеснік Олександр Володимирович

(довіреність Вих. №20/12-13 від 20.12.2013 р.)

175371 80,78
  ВСЬОГО: 175 970 81,06

Голова реєстраційної комісії            ___________________  / Дмитренко Д.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

            Генеральний директор

            ПАТ «Україна»                       ___________________  / Хомяк Н.О. /

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

Особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб