3 Жовтень, 2018

Фінансова звітність за 9 місяців 2018 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан на 30.09.2018р.
        Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний  дохід) за 9 міс.2018р.
        Звіт про рух грошових коштів за 9 місяців 2018р.
        Звіт про власний капітал за 9 місяців 2018р.
        Примітки до проміжної фінансової звітності станом на 30.09.2018р.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДО Повідомлення про скликання ПОЗАЧЕРгових загальних зборів Акціонерів. "Дата розміщення на сайті 02.10.2018 року".

Особлива ІНФОРМАЦІЯ від 03.10.2018р. (РОЗМІЩЕНА НА САЙТІ 05.10.2018Р.)