17 Січень, 2020

Особлива інформація

Повідомлення про набуття домінуючого контрольного пакету акцій у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства Особлива-19

Файл підпису

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ