20 Січень, 2020

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення.файл підпису особлива

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Повідомлення про скликання чергових річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28.04.2020р.