ua  ru  en
About Company
Catalogue
Sales Geography
Partners
Articles
Fake Products
Еxclusive
Contacts
Articles
2009-01-14

Our clothes change with the beginning of a new season. Some people renew their clothes partly, an...


Vacancies

До відома акціонерів

2017-03-17

Публічне акціонерне товариство «Україна», (надалі - Товариство), код за ЄДРПОУ-00307230, місцезнаходження – 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 грудня 2013 року о 12:00 год. за адресою: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, зал засідань №1.

 

 

Порядок денний:

 

  1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
  2. Припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради.
  3. Обрання членів Наглядової ради.
  4. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
  5. Припинення повноважень та відкликання членів Ревізійної комісії.
  6. Обрання членів Ревізійної комісії.
  7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

 

Реєстрація учасників 25 грудня 2013 року з 11:00 год. до 11:50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19 грудня 2013 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, кабінет юриста, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 8.30 до 17.00 (перерва з 12.30 до 13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, зал засідань №1.

Посадові особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член наглядової ради Поберезніченко Катерина Василівна, юрист Лосовський Дмитро Євгенійович.

Наглядова Рада

 


Male collection

  read more >>
Female collection

  read more >>
Children's Collection

  read more >>

  2008 © JSC ”Ukraina”. All rights reserved.Designed by ”SmART”