ua  ru  en
Про компанію
Каталог
Географія продаж
Партнери
Статті
Обережно підробки
Ексклюзив
Контакти
Новини
2017-03-17

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік 

...
2017-03-17

Річні загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2016...

2017-03-17
Вакансії

Особлива інформація про емітента

2017-03-17

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Україна"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство                                                                      

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00307230

1.4. Місцезнаходження емітента

10020  м. Житомир пр-т Миру, 16

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0412) 41-81-30 (0412) 41-81-30

1.6. Електронна поштова адреса емітента

184@comreg.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.ztsocks.com

1.8. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства – Кузьменка Максима Андрійовича припинено 25.12.2013 року у зв’язку з пропозицією Наглядової ради та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,046%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 22.03.2011 р. – 25.12.2013 р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 25.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства – Хазiної Iрини Анатолiївни припинено 25.12.2013 року у зв’язку з пропозицією Наглядової ради та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,023%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 22.03.2011 р. – 25.12.2013 р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 25.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства – Поберезнiченко Катерини Василiвни припинено 25.12.2013 року у зв’язку з пропозицією Наглядової ради та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,023%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 22.03.2011 р. – 25.12.2013 р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 25.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства – Ямщикової Лариси Олександрiвни припинено 25.12.2013 року у зв’язку з пропозицією Наглядової ради та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 1,085%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 22.03.2011 р. – 25.12.2013 р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 25.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства – Константiновського Олександра Леонiдовича припинено 25.12.2013 року у зв’язку з пропозицією Наглядової ради та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 9,9%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 22.03.2011 р. – 25.12.2013 р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 25.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Голови Ревізійної комісії Товариства – Пархоменко Олени Iванiвни припинено 25.12.2013 року у зв’язку з пропозицією Наглядової ради та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 22.03.2011 р. – 25.12.2013 р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 25.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Товариства – Ахапочкина Володимира Олександровича припинено 25.12.2013 року у зв’язку з пропозицією Наглядової ради та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 22.03.2011 р. – 25.12.2013 р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 25.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Товариства – Масленкова Романа Валентиновича припинено 25.12.2013 року у зв’язку з пропозицією Наглядової ради та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 22.03.2011 р. – 25.12.2013 р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 25.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради надано Самохвалову Сергію Івановичу 25.12.2013 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0005%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Генеральний директор ТОВ «Українська панчішна компанія». Позачергові збори акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 25.12.2013 року) призначили Самохвалова Сергія Івановича на посаду Члена Наглядової ради, а засiдання Наглядової ради (Протокол 1 вiд 25.12.2013 року) обрали його Головою Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства.

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Мельник Світлані Борисівні 25.12.2013 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0005%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Головний бухгалтер ТОВ "ТД УІСП "Екотекстиль". Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 25.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Колесніку Олександру Володимировичу 25.12.2013 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0005%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: ТОВ «ТМК Інвест», фінансовий директор; ТОВ «ВКФ Балакком» – фінансовий директор. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 25.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Ямщиковій Ларисі Олександрiвні 25.12.2013 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1,085%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: юрисконсульт ТОВ «СіБіЕль», Провiдний юрисконсульт ТОВ "IНТЕРНЕШЕНЕЛ БIЗНЕС ПАРК". Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 25.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Константiновському Олександру Леонiдовичу 25.12.2013 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9,9%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: заступник директора ТОВ "Т.М.К. Iнвест", вiце-президент ТОВ "Київ-Донбас". Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 25.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Голови Ревізійної комісії надано Дячук Олені Володимирівні 25.12.2013 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Дячук О.В. є представником акціонера ТОВ «Компанія з управління бізнесом», що володіє часткою в статутному капiталi емiтента – 80,78%. Дячук О.В. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: юрисконсульт ПАТ"Україна". Позачергові збори акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 25.12.2013 року) призначили Дячук О.В. на посаду Члена Ревізійної комісії, а засiдання Ревізійної комісії (Протокол №1 вiд 25.12.2013 року) обрали її Головою Ревізійної комісії, згiдно Статуту Товариства.

Повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії надано Куницькій Віті Валеріївни 25.12.2013 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішення позачергових загальних зборів акціонерів. Куницька В.В. є представником акціонера ТОВ «Компанія з управління бізнесом», що володіє часткою в статутному капiталi емiтента – 80,78%. Куницька В.В. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: начальник відділу матеріально-технічного постачання ПАТ"Україна". Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 25.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії надано Пивовар Тетяні Андріївні 25.12.2013 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішення позачергових загальних зборів акціонерів. Пивовар Т.А. є представником акціонера ТОВ «Компанія з управління бізнесом», що володіє часткою в статутному капiталi емiтента – 80,78%. Пивовар Т.А. не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: начальник відділу технічного контролю, начальник служби з управління якістю продукції ПАТ"Україна". Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол вiд 25.12.2013 року).

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор ____________ Хомяк Надiя Олександрiвна

               

 

                               М.П.


Чоловіча колекція

  докладніше >>
Жіноча колекція

  докладніше >>
Дитяча колекція

  докладніше >>

  2008 © ПАТ ”Україна”. Всі права захищеноСтворення сайту. Рекламне агенство ”SmART”