ua  ru  en
About Company
Catalogue
Sales Geography
Partners
Articles
Fake Products
Еxclusive
Contacts
Articles
2009-01-14

Our clothes change with the beginning of a new season. Some people renew their clothes partly, an...


Загальні збори акціонерів

2017-03-17

Публічне акціонерне товариство «Україна», (надалі - Товариство), код за ЄДРПОУ-00307230, місцезнаходження – 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, повідомляє про доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що призначені на 12 квітня 2016 р.

Порядок денний, що був опублікований в газеті "Бюлетень. Цінні папери України» №43 від 10.03.2016 року, доповнити наступними пунктами:

13. Приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».

14. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.

15. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.

16. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації.. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

17. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

18. Обрання Наглядової ради Товариства і незалежних директорів.

Наглядова Рада

 

 

 


  2008 © JSC ”Ukraina”. All rights reserved.Designed by ”SmART”