Новини

20 Січень, 2020

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення.файл підпису особлива

20 Січень, 2020

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Особлива-8  файл підпису

17 Січень, 2020

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий Повідомлення Файл підпису

17 Січень, 2020

Особлива інформація

Повідомлення про набуття домінуючого контрольного пакету акцій у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства Особлива-19 Файл підпису

5 Листопад, 2019

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ

Повідомлення про підсумки голосувань позачергових загальних зборів акціонерів, що відбулися 29 жовтня 2019 року (ім’я:Підсумки голосувань.pdf, Розмір: 263769 байт (о МВ), CRC32: 84914Е5F; оприлюднено на сайті 05.11.2019) PG_05.11.2019 Файл підпису до повідомлення про підсумки голосувань

28 Жовтень, 2019

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Додаткова інформація про позачергові загальні збори акціонерів, що скликаються на 29 жовтня 2019 року (Ім’я: Власний сайт 28-10-2019.pdf, Розмір: 60 094 байт, оприлюднено на сайті 28.10.2019)DI_28.10.2019 Файл підпису до Додаткової інформації про позачергові загальні збори акціонерів, що

27 Вересень, 2019

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 29.10.2019р.

Позачергові загальні збори акціонерів, які відбудуться 29.10.2019р. Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Пор_ден_29-10-2019–1 Файл підпису до повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів

26 Квітень, 2019

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

1.Річна інформація емітента за 2018 рік(*.pdf)r_zvit_2018 2.Підпис та печатка до Річної інформації емітента за 2018 рік (В архіві *.zip) r_zvit_2018.pdf.zip

22 Квітень, 2019

Особлива інформація, доповнена 15.05.2019р.

Особлива інформація ” Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу ” від 19.04.2019 (Ім’я: OI_19_04_2019em.pdf,Розмір: 93171 байт (90 KiB),CRC32: 15485145; оприлюднено на сайті 22.04.2019 р.).НЕДОСТОВІРНА

22 Квітень, 2019

підсумки голосування

Повідомлення про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 19 квітня 2019 року (Ім’я: PG_19-04-2019.pdf,Розмір: 172958 байт (168 KiB),CRC32: 73C74616; оприлюднено на сайті 22.04.2019)PG Файл підпису до повідомлення про підсумки голосувань річних загальних зборів

22 Квітень, 2019

суттєві події

Назви для файлів: Повідомлення про суттєві події від 19.04.2019 (Ім’я: PSP_19-04-2019.pdf,Розмір: 17685 байт (17 KiB),CRC32: 683CE60D; оприлюднено на сайті 22.04.2019 р.).PSP_19-04-2019 Файл підпису до Повідомлення про суттєві події від 19.04.2019 (Ім’я:

22 Квітень, 2019

значні правочини

Особлива інформація ” Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ” від 19.04.2019 (Ім’я: OI_19_04_2019-1.pdf,Розмір: 84038 байт (82 KiB),CRC32: 0F16C9B5; оприлюднено на сайті 19.04.2019 р.).OI_19_04_2019-1 Файл підпису до