Новини

8 Вересень, 2020

ОГОЛОШЕННЯ УКРПОШТА

Переваги доставки Укрпоштою ключ підпису

12 Травень, 2020

Особлива інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуюючі акції

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуюючі акції Особлива-сквізаут , файл підпису

6 Травень, 2020

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Повідомлення про підсумки голосувань чергових річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 28 квітня 2020 року ПІДСУМКИ ,файл підпису

29 Квітень, 2020

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  Особлива-правочин , ключ підпису

27 Квітень, 2020

Додаткова інформація для акціонерів

Інформація відповідно до ст.35 ЗУ “Про акціонерні товариства”. Інформація власний сайт , файл підпису.

8 Квітень, 2020

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій Приватного акціонерного товариства “ЕКОТЕКСТИЛЬ” № 42 від 07.04.2020р. >>Публічна вимога 1<< Ключ >>Публічна вимога 1.pdf.p7s<<

8 Квітень, 2020

Супровідний лист ТОВ “Компанія з управління бізнесом”

Лист про направлення ПрАТ “Екотекстиль” Публічної безвідкличної вимоги >>Супровідний лист ТОВ КУБ<< Ключ >>Супровідний лист ТОВ КУБ.PDF.p7s<<

24 Березень, 2020

Повідомлення про скликання чергових річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28.04.2020р.

Чергові річні  загальні збори акціонерів відбудуться 28.04.2020р. Повідомлення про річні ЗЗА-24-03-2020 ключ шифрування

20 Січень, 2020

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення.файл підпису особлива

20 Січень, 2020

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Особлива-8  файл підпису

17 Січень, 2020

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий Повідомлення Файл підпису

17 Січень, 2020

Особлива інформація

Повідомлення про набуття домінуючого контрольного пакету акцій у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства Особлива-19 Файл підпису