Новини

21 Квітень, 2017

Особлива інформація

Особлива інформація щодо надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів: ОІ_Україна_20-04-2017_значні_попереднє Особлива інформація щодо переобрання органів управління:ОІ_Україна_20-04-2017_НР Варіант док формату:ОІ_УКРАЇНА_значні;ОІ_УКРАЇНА_посадові

21 Квітень, 2017

протокол про підсумки голосування

протокол про підсумки голосування 05_ПРОТОКОЛ_підсумки_голосувань

17 Березень, 2017

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 Публічне акціонерне товариство «Україна», (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ–00307230, місцезнаходження – 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, повідомляє, що річнізагальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2017 року о 12:30 год. за адресою: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, зал

28 Квітень, 2016

ЗВІТ

Скачати ЗВІТ 29.04.2016

18 Квітень, 2016

Протокол про підсумки голосування

00_ПРОТОКОЛ_підсумки_голосувань

13 Квітень, 2016

Особлива інформація

ОІ_Україна_12-04-2016 ОІ_Україна_12-04-2016_НР

11 Березень, 2016

Повідомлення про проведення загальних зборів

00_Пор_ден_Україна_12-04-2016

27 Липень, 2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента   1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “Україна” 1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23 Квітень, 2015

Протокол про підсумки голосування

00_ПРОТОКОЛ_підсумки_голосувань1

13 Березень, 2015

повідомлення про проведення загальних зборів АТ

00_Пор_ден_Україна_16-04-2015

25 Квітень, 2014

Протокол про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів

Скачать протокол про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів ПРОТОКОЛ_підсумки_голосувань-1

25 Квітень, 2014

Протокол про підсумки голосування

00_ПРОТОКОЛ_підсумки_голосувань

  • ПрАТ «ЕКОТЕКСТИЛЬ»
  • пр-т. Миру, 16
  • 10020, м. Житомир, Україна

  • Телефон: +38 (0412) 40 54 37
  • Email: office@ztsocks.com
Вироблено в air_logo