Новини

28 Квітень, 2016

ЗВІТ

Скачати ЗВІТ 29.04.2016

18 Квітень, 2016

Протокол про підсумки голосування

00_ПРОТОКОЛ_підсумки_голосувань

13 Квітень, 2016

Особлива інформація

ОІ_Україна_12-04-2016 ОІ_Україна_12-04-2016_НР

11 Березень, 2016

Повідомлення про проведення загальних зборів

00_Пор_ден_Україна_12-04-2016

27 Липень, 2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента   1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “Україна” 1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23 Квітень, 2015

Протокол про підсумки голосування

00_ПРОТОКОЛ_підсумки_голосувань1

13 Березень, 2015

повідомлення про проведення загальних зборів АТ

00_Пор_ден_Україна_16-04-2015

25 Квітень, 2014

Протокол про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів

Скачать протокол про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів ПРОТОКОЛ_підсумки_голосувань-1

25 Квітень, 2014

Протокол про підсумки голосування

00_ПРОТОКОЛ_підсумки_голосувань

17 Березень, 2014

Повідомлення про проведення загальних зборів

00_Пор_ден_Україна_23-04-2014

26 Грудень, 2013

Протокол про підсумки голосувань

02_Перелік_акц_ФІЗ+ЮР 05_Прот_реєстр_ком+ 00_Протокол_підсумки_голосув

26 Грудень, 2013

Особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб

page_01 page_02 Особлива інформація