Новини

19 Березень, 2018

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОТЕКСТИЛЬ», (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ–00307230, місцезнаходження – 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2018 року о 12:30 год. за адресою: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16,

10 Січень, 2018

3333333

33333333

19 Травень, 2017

Особлива інформація

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю ) емітента ОІ_Екотектиль_зміна_типу

28 Квітень, 2017

Звіт

Звіт за 2016 рік Скачати Електронна форма звіту за 2016  

21 Квітень, 2017

Особлива інформація

Особлива інформація щодо надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів: ОІ_Україна_20-04-2017_значні_попереднє Особлива інформація щодо переобрання органів управління:ОІ_Україна_20-04-2017_НР Варіант док формату:ОІ_УКРАЇНА_значні;ОІ_УКРАЇНА_посадові

21 Квітень, 2017

протокол про підсумки голосування

протокол про підсумки голосування 05_ПРОТОКОЛ_підсумки_голосувань

17 Березень, 2017

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 Публічне акціонерне товариство «Україна», (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ–00307230, місцезнаходження – 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, повідомляє, що річнізагальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2017 року о 12:30 год. за адресою: 10020, м. Житомир, проспект Миру, 16, зал

28 Квітень, 2016

ЗВІТ

Скачати ЗВІТ 29.04.2016

18 Квітень, 2016

Протокол про підсумки голосування

00_ПРОТОКОЛ_підсумки_голосувань

13 Квітень, 2016

Особлива інформація

ОІ_Україна_12-04-2016 ОІ_Україна_12-04-2016_НР

11 Березень, 2016

Повідомлення про проведення загальних зборів

00_Пор_ден_Україна_12-04-2016

27 Липень, 2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента   1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “Україна” 1.2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента